Csendem

Csendem áthidalja az életem sikere és kudarca közötti szakadékot. Csendem nem nagyítja fel Sri Chinmoy meditációtökéletlenségeimet, de szemet sem huny felettük. Csendem rettenthetetlen erővé alakítja tökéletlenségeimet.

Csendem egy felszálló láng, mely felmelegíti kétségbeesésem világát. Csendem a belső fényem. Nem létezhet megoldhatatlan problémám. Csendem az öröm önzetlen szétosztója örökké szélesedő láthatárok felé.

Csendemben kiváló jellemmé, termékeny íróvá, mohó olvasóvá, isteni szeretővé, igazi lelkesítővé és diadalmas felszabadítóvá válok.

Mély csendemben sosem válok a tudatlanság áldozatává, mely a legnagyobb csapás, ami emberi lényt érhet. Növekvő csendemben meggyőződöm arról, hogy ezen a földön emberként is képes leszek elérni a transzcendentális és az isteni magasságokat.

Egyedül izzó csendem gyorsíthatja haladásomat Isten felé.

Terjedő csendem láttatja, érezteti és sajátommá teszi az elégedettséget, a tiszta elégedettséget. Nem kell engednem tovább ömleni a komor elégedetlenség szóáradatát.

Az aktivitásban és a vitalitásban büszkén és tévesen azt érzem, hogy nekem kell az egész világ gondját viselnem. A csend szívében alázatosan és félreérthetetlenül ráébredek, hogy a világban lévő Isteniség viselte, viseli és fogja örökké viselni az egész világ gondját.

A csend szakadatlan kérelmem. A csend fenntartás nélküli előkészületem. A csend korlátlan megvalósulásom. A csend mérhetetlenül mély forrása életemnek itt a Földön, és ott a Mennyben.

Ami Isten Csendje – az az Örök Igazság. Amit Isten Csendje szolgál, az az Örök Cél. Amivé Isten Csendje válik, az az Elkerülhetetlen Beteljesülés.

Sri Chinmoy

Vissza>>

 

Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy spirituális útja