Vallás

Minél mélyebben vallásos valaki, annál magasabb a korlát körülötte. Miért? Mert annál nehezebb elfogadni neki más vallásúakat és az ateistákat. Így sajnos a vallás bármennyire is jóindulatú legyen, de nem tud megoldást ajánlani az ember tudati válságára.

A vallás annyira megosztja az emberiséget, hogy még az ateista is belecsöppen. Az ateista egyébként Isten Nagyságának a bizonyítéka. Csak az Isteni Nagyság képes kiállni és tagadni Önmagát, az ateista száján keresztül. Az ateistát azért nehéz elfogadni a vallásos embereknek, mert az ateista militáns módon támadja és kigúnyolja a vallásos embereket. Miért? Hát azért hogy védje meg a saját hitét, azt, ami nincs is neki. Értelmes nemde? Miért teszi ezt? Mert meggyőződése, hogy mindenki ateista kell legyen azért, hogy a földi életben boldog legyen. Hát akkor nem egy külön vallás az ateizmus is? A különbség csak annyi, hogy az ateista minden vallásút támad. Egyébként a saját gondolat és érzés világáról is azt hiszi, hogy az materiális. Szerintem az összes vallás közül a legbutább vallás az ateizmus. Az ateista képtelen elhinni, hogy a saját szelleménél magasabb szellemi is létezik, képtelen a saját intelligenciáján túl valamit is elképzelni. Vagy azért mert mindenekfölött öntelt a saját kis értelmi képességeivel, vagy azért mert annyira korlátozott a saját intelligenciája, hogy azon túl nem lehet semmi intelligencia számára. Vagy mind a két ok miatt egyszerre.

Ha Istent szó szerint veszed, ha a „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” elvet szeretnéd megvalósítani, ami elengedhetetlen a belső békéhez és ezáltal a boldogsághoz, akkor a valláson felül kell kerekedned. Illetve csak egyetlen vallásod lehet a tiszta, a dogmamentes Istenszeretet, hiszen minden Isten, mindenki Isten. Igen, mert Istennek nem szabhatsz korlátokat, hiszen akkor Ő már nem Isten. Vajon Isten nincs benne azokban, akiket a keresztény pogányoknak nevez? Nincs benne azokban, akiket a muzulmán hitetlennek nevez? Nincs benne azokban, akiket a hívő ateistának nevez, vagy akiket az ateista hívőnek nevez? Nincs benne azokban, akik engem nem szeretnek? Nincs benne az ellenségeimben? Nincs benne az állatokban?

Csak azokat szeretni, akik velem egy forma módon imádják az Urat, akik ugyanazon rituáléban hisznek nem isteni, hanem emberi, illetve mondhatni, hogy politika. Ezt ne feledd el! Ez a fajta Isten szeretet és Isten imádat nagyon egyszerű és főleg kényelmes.

Isten a gonosz emberben is benne van és pontosan a gonosz embernek van a legnagyobb szüksége a szeretetedre, azért, hogy egy belső segítséget kapjon a változáshoz. Az intézményesített vallás korlátokat szab a szívünknek. Emiatt a végtelen szellemi lényünk, a lélek megtapasztalhatatlan marad. A vallásos Istent az ő saját vallási módján szereti és így megszabja Isten megjelenési formáit és lehetőségeit. Istent Isten Módján szeretni azt jelenti, hogy feltétel nélkül, egy szinten szeretni mindenkit. Az isteni szeretetben nincs felsőbbrendűség és alsórendűség, nincs sem nemzeti, faji, sem vallási elválasztottság. A vallás korlátozza a pártatlanságot, ugyanúgy, mint egy egyszerű párt. Ezek a dolgok mind az emberi értelem elválasztottságának a kinyilvánulásai. Semmi rossz nincs bennük, csak éppen nem spirituálisak, mert nem az egocentrizmus legyőzését irányozzák meg, hanem azt szorgalmazzák. Elválasztanak Istentől és nem egy isteni élet kialakulását szorgalmazzák a Földön.

A vallásba beleszületünk és ha inspirál minket, akkor az egy jó kezdet lehet a feltétel nélküli Istenszeretet irányába. Ha ez célunk, akkor a vallás nem akadály, csak egy lépcső, amellyel együtt feljebb lépünk.

Mivel az egó kereteiből ki kell nőni, ezért minden behatároló tudat korlátaiból ki kell nőni úgy mint a faji, a nemzeti, a vallási és stb. Ezek korlátai mind akadályok az ember tudati fejlődésében.

Gunagriha

 

Témák a Belső Iskolában                           Levelek a Belső Iskolában>>

 

 

Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy spirituális útja