Az egó szenvedése fejlődés?

Hogyan bánjunk el a rosszal? Vagy kérdezhetjük azt is, hogy mi is rossz egy spirituális ember számára? Hogyan értékeljük és ítéljük meg magunkban a rosszat, ha spirituális életet élünk?

Ha spirituális életet élünk, annak van egy célja. Szeretnénk a lelkünket, a szellemi lényünket érezni, mindig vele és általa tudatosan élni. Szeretnénk a korlátlan tudását, végtelen erejét, hatalmát és emberi nyelv számára kifejezhetetlen gyönyörét élni. Szeretnénk vele és általa az idő és téren kívül is létezni tudni, annak ellenére, hogy közben anyagi testünkkel élünk. Tehát egy tudatos szellemi életet, itt és most a fizikai valóságunkban akarunk megtapasztalni, egy természet fölötti, egy ember fölötti tudatban emberként élni, ahol szent és sérthetetlenek vagyunk. Szentek hiszen állati testünk ellenére nem kötnek ösztöneink, sérthetetlenek, mert azon állapotunkból semmi sem tud kibillenteni minket. Sőt mi vagyunk képesek saját tökéletesen megvalósított, kinyilvánított harmóniánkat másokra és az anyagi világra kiterjeszteni.

Egy olyan ember, aki az életét a belső fejlődésére hajlandó feltenni, ezeket a dolgokat szeretné elérni. Ez a cél. Ezt a célt nevezik megvilágosulásnak, megvalósulásnak, vagy Istenmegvalósításnak is. Utóbbit azért, mert azoknak a képességeknek és tulajdonságoknak jutunk a birtokába, amelyeket mindaddig csak Istennek tulajdonítottunk. Aki egy ilyen célért képes élni, az már fantasztikus hittel rendelkezik, hiszen az emberek többsége még azt sem tudja elhinni, hogy maga az Isteni rendelkezik ezekkel a képességekkel, hiszen Isten léte is még az értelmük kétség malmában darálódik.

Ha már életed egy ilyen méretű megvalósításra fordítod és meg is találtad a példaképed hozzá, akkor tudnod kell, hogy mire is adtad a fejed. Tudnod kell, hogy egy átalakulás áll előtted, amely elkerülhetetlenül többet és merőben mást kér tőled, mint a normális életmód.

Az isteni cél nem egy olyan dolog, amit a saját szabad akaratunkkal, saját erőnkkel, és semmiképpen sem saját elképzelésünk szerint tudnánk elérni. Miért? Azért mert jelen állapotodban minden, ami vagy és minden aki vagy, elválaszt a célodtól. Vagyis fura módon te magad vagy az akadály, amelyet le kell győznöd. Minden ami vagy és aki vagy az a saját személyiséged. Ezt úgy is szoktuk nevezni, hogy egó, vagyis a saját érdekeidet védő mentális személyiség, a saját vágyaidat vadászó tudatlan lényecske. Igen, ahhoz, hogy megtaláljuk magunkban az istenit félre kell állítanunk önmagunkat. De hogyan is működhet ez a dolog?

Számomra egyértelmű, hogy egy külső segítségre van szükségem, hiszen az isteni utáni törekvésemben és az életmódomban én magam képtelen vagyok megítélni, hogy mi ahol az egómmal kell közösen dolgoznom és mi az, ahol az egóm ellen kell dolgoznom. Sőt legtöbbünk még az egóját sem ismeri fel a viselkedésében, az érzéseiben, nem is beszélve a gondolkodásáról. Ki lehet egy ilyen nem is e világi kalandos belső utazásra a segítség. Csak egy olyan lény lehet, aki ezen a folyamaton átment, és a célba érkezett. Másként ő is csak a saját személyiségének a korlátaiból tud útmutatást adni, ami ismét a tökéletlenség áldozataként hamis lehet.

Ha ezen túl vagyok és megtaláltam az istenembert, aki oda tud vezetni, ahol ő él, akkor a tudatos segítségemet, hajlandóságomat – nevezzük készségnek – következetesen fel kell ajánlanom.

Jézus mit akar mondani azzal, hogy ha megütik egyik arcodat, tartsd oda a másikat is. A tűrés nem az egó leépítése? Nem a végtelen egó-mentes boldogságra tanított ő is? Talán kihagyták a szavaiból a magyarázatot és csak a szenvedés maradt meg? Sri Chinmoy azt mondja, hogy Jézus iránti korlátlan tisztelete ellenére sem ért egyet ezzel a mondással. Nem tartom oda a másik felemet, hogy megüssenek. Nem a szenvedés, hanem a boldogság ad nekünk belső fejlődést.

Hogyan tudjuk a szenvedést elkerülni, ha megsértődünk? Nekünk át kell alakítanunk a gondolkodásunkat, a hozzáállásunkat! Aki megsért, egy esélyt ad arra, hogy felismerjük hol vagyunk gyengék.

Miért? Mert a cél az isteni tulajdonságok birtoklása, az Istenmegvalósítás. Ez viszont egy olyan állapot, amely szívünk mélyen létezik. Hozzájutni viszont csak akkor tudunk, ha félretesszük, leépítjük az egónkat. Az egocentrizmuson túl létezik az isteni birodalom, az ember-feletti világ. Ezt meg kell értenünk és el kell fogadnunk. Nincs spirituális életben fejlődés, ha szenvedünk, nincs a spirituális életben fejlődés, ha nem vagyunk boldogak. Az egónk viszont csak a jót akarja elfogadni és élni, csak az ő saját elvárásait szeretné beteljesíteni. Az élet viszont nem az egyénért van, hanem az egyén van az életért. A természet nem szolgálja ki a saját elképzeléseink szülte vágyakat. Hanem mindig buktatót tesz elénk vágyaink megvalósításában és főleg a vágyaink élvezetében. Hát nem minden vágy, amiután megvalósul, csalódással jár? Ez törvény! Ha viszont a természet ellen harcolunk, akkor nincs boldogság, nincs fejlődés, csak szenvedés van.

Hogyan tudjam az egóm sérelmeit kezelni? Hogyan tudjam elvárásaim okozta csalódásaimat átalakítani elfogadásba? Első dolog a hála. Bármi van hálás kell lennünk, mert csak akkor nő ki belőle az erő, amely a következő helyzetben már rendelkezésünkre áll. Igen, ez furcsa és lehetetlennek tűnik, mert minden logikának ellent mond, hogy mások vagy saját hibáink miatt hálát érezzünk. Ez viszont csak azért van, mert nem próbáltuk még. Tudniillik ez valóban hatásos. Amikor hálával fogadjuk azt, ami felháborodást követelne, akkor mindig jön a felismerés, mindig jön a győzelem, mert feljebb mentünk. Minden lépés után, amely az egónkból elvesz, megnyílik bennünk egy magasabb rész. Így fejlődünk. Mondhatnánk úgy is, hogy tágulunk, szűk egónk falai minden irányban távolodnak.

Összefoglalás: Az Isten-megvalósítás nem más, mint egó-roncsolás. Az egó-megsemmisítés és Isten-megvalósítás egy és ugyanaz. Ha nem vagy hajlandó kötődéseidből kinőni és ezt elfogadni, akkor a spirituális élet botladozik, lassan halad. A boldogság reménye itt is csak egy délibáb marad. Légy hálás a rosszért, hiszen az erősít téged! A jelszó az, hogy mindig légy boldog! A rosszban is! Hogyan? Hálával.

Gunagriha

 

Témák a Belső Iskolában                           Levelek a Belső Iskolában>>

 

Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy spirituális útja